Üretimlerimiz

 Anasayfa / Üretimlerimiz

Ctp su soğutma kuleleri sevkiyat şekline göre iki çeşit olarak imal edilirler.

İnşai Tip Su soğutma Kuleleri

inşai tip su soğutma kuleleri montajlanarak sevki mümkün olmayacak şekilde hacimsel büyüklüğe sahip olan kulelerdir. Bu nedenle parçalı şekilde imal edilerek sahaya sevk edilirler. Sahada uzman supervizör tarafından yerinde yada başka bir alanda montajlanarak hazır hale gelen kuleler daha sonra kolaylıkla vinç yardımıyla kaldırılarak başka bir noktaya sevk edilebilirler. Bu kaldırma işlemi gerek yan yüzeylerdeki kaldırma mapalarından gerekse fan mekaniğinden yapılabilmektedir. 

Kapalı Devre soğutma Kulesi

Kapalı tip soğutma Kulesi, kapalı devre soğutma kuleleri en çok tercih edilen soğutma kulelerinin başında gelmektedir. Bugün sizlere kapalı devre serpatinli soğutma kulesini açıklarken sizin için hazırladığımız videoyuda paylaşıyoruz. Serpantinler ise hem mekanik imalat bakımından hem de sıcak daldırma galvaniz ile kaplanması açısından çok özel üretimlerdir. Kullanılan metalin cinsinden kalınlığına ve sertlik seviyesine varana kadar pek çok detaylı uzmanlık gerektiren bilginin kullanıldığı serpantin imalatının en önemli son dokunuşu kaplama şeklidir. Bakır serpantinlerde kullanılan herhangi bir kaplama şekli yok iken demir serpantinler sıcak daldırma galvaniz kaplama yöntemiyle kaplanarak, yüksek su debisi ve yüksek hava debisi aşındırmalarına yüksek mukavemet sağlarlar.

Açık Tip soğutma Kulesi


Açık tip soğutma kuleleri üretiminin ilk evrelerinde oldukça ilkel bir yapıda idi. Su devir daim sistemlerinin yeterli verimliğe ulaşması ile doğru pulvarizasyon sağlanmış dolgu tiplerinin gelişmesi ile su film yüzey haline getirilebilmiştir. Bu noktada bilinen teknoloji salyangoz fanlardan yola çık?larak yapılan radial fan tipleriydi.

Açık tip soğutma kuleleri dış ortam havası ile soğutma suyunu fiziksel olarak çarpıştırdığı için bir nevi dış ortam havası yıkama ünitesi olarak da algılanabilir. Bu nedenle yoğun toprak çevrede ve kaplama olmayan yüzeylerde bu tip kulelerdeki dolgu sistemi (ısı transfer yüzeyi ) rüzgarında etkisi ile çok çabuk tıkanma eğilimine girmektedir.

Kuru Tip doğal akışlı soğutma Kulesi


Kuru Tip doğal akışlı soğutma Kulesi, Kuru tip doğal akışlı soğutma kuleleri, oldukça büyük inşai yapılardır. Kuru tip doğal akışlı soğutma kulelerinin avantajlı yönleri, yüksek bacaları nedeniyle, herhangi bir fan uygulamasına gerek kalmadan, çok yüksek hava debisi üretebilmeleridir.

Kuru tip doğal akışlı soğutma kuleleri dezavantajları ise çok yüksek yatırım maliyetleridir. Nükleer enerji santralleri yanında büyük Petro kimya tesislerinde kullanımı yaygın olan kuru tip doğal akışlı soğutma kulelerinde su kaybı yaşanmaz. kapalı tip kuleler gibi, işletme suları büyük borulu serpantinler yada radyatörlerden geçerken, büyük baca kuvvetiyle hızlandıran hava yardımıyla soğutulurlar.

Endüstriyel Su soğutma Kulesi


Endüstriyel Su soğutma Kulesi, bir sistemden atık ısıyı çıkarmak için suyu kullanarak ve bunu öncelikle buharlaşma yoluyla atmosfere atarak çalışır. Bir soğutma sisteminin üç temel bileşeni; soğutma kulesi, devridaim pompası ve ısı değiştiricidir. Su, önce ısıyı emdiği bir ısı e?anjöründen geçer.
Endüstriyel soğutma kuleleri ilk  imal edildiği yıllarda ctp pultruzyon profil teknolojisi yeterli seviyede olmadığından ana konstruksiyonda ciddi miktarlarda emprenyeli tahta kullanımı yaygın iken, son yıllarda ctp profil kullanımı %90 ların üzerine çıkmıştır. Endüstriyel soğutma kulelerinde yandan emi?li sistemlerin yanında

Paket Tip Su soğutma KuleleriPaket tip kuleler bilgisayarlardaki plug and play (tak çalıştır) mantığıyla kurgulanmış kulelerdir. Hacimsel büyüklükleri kamyon ve tır şeklinde nakledilmeye uygun yapılmış olan bu kulelerin imalat ve montajları bitirildikten sonra müşteriye sevk edilmektedir. Müşterinin çalışma deşerlerine deşerlerine uygun tasarlanan bu tip kulelerde giriş çık bağlantısının yapılması çalışması için gerek yeter şarttır.  


Paket Tipi Soğutma Kuleleri

          

 

 

TEK HÜCRELİ KULELER:

Tek hücreli soğutma kulesi tiplerinde tek motor kullanılmaktadır. Fan olarak da, radyal fana nazaran daha verimli olan aksiyal fanlar tercih edilir. Su tasarrufu, birim alana daha fazla soğutma, elektrik maliyetini düşürme gibi… Kule boyutlarına, karışıklığı istişareden sonra bilgi havuzunda toplanan bilgilerin analizi sonucunda karar verilmektedir. Gereken temel bilgiler; kapasitesi, konumu, yaş-kuru termometre deşerleri ve rakım deşerleridir.

 

 

  

 

İki Hücreli Kuleler:

İki Hücreli kulelerde motor ve fan ekipmanın her birinden ikişer tane kullanılır. Her bir hücre birbirinden bağımsız çalışmaktadır; ancak havuzları ortaktır. En önemli artıları arıza, revizyon veya bakım durumlarında sistemdeki suyun soğutulmasına ve devridaimine kapasite yarıya düşse de devam edilmesidir. Kuleler birbirinin aynısı olduğu için stok maliyeti ve kolaylığı da bir avantajdır. Bunun yanı sıra düşük güçte motor bulmak ve stoklarda bulundurmak çok daha kolaydır. 

 Üç Hücreli Kuleler:

Üç farklı motor ve fan grubu etkindir. İki hücreli kulelerdeki gibi bağımsızdırlar ve tek havuza sahiptirler. İki hücreli kulelerde bakım, arıza veya revizyon esnasında %50 kapasite çalışan sistem, bu tip kule yapılarında % 67 ile çalışmasına devam edebilirler. Motor gücündeki düşüş motorun bulunabilirliğini, kulelerin üçüz olması stok maliyetine, su tasarrufuna direk yansımaktadır. Müşteri isteğine göre eni aynı kalmak koğuluyla farklı boydaki kulelerle birlikte inşa edilebilir.