Açık Tip Soğutma Kuleleri

 Anasayfa / Blog / Açık Tip Soğutma Kuleleri

Endüstriyel alanlarda soğutma suları gereksinimi oldukça yaygındır, termal konfor ortamlarının yanı sıra özellikle üretilen çıktıların soğutulmasından, üretim yapan makinelerin soğutulmasına kadar çok geniş bir yelpazede gereksinim duyulurlar. Hastanelerden iş merkezlerine, hava kompresörlerinden su soğutmalı chillerlere (santrifüj chiller), enjeksiyon makinelerinden preslere kadar özellikle eritilerek şekillendirilen pek çok sektörde yüz yıla yakın süredir kullanılan cihazlardır.Açık tip soğutma kuleleri üretiminin ilk evrelerinde oldukça ilkel bir yapıda idi. Su devir daim sistemlerinin yeterli verimliğe ulaşması ile doğru pulvarizasyon sağlanmış dolgu tiplerinin gelişmesi ile su film yüzey haline getirilebilmiştir. Bu noktada bilinen teknoloji salyangoz fanlardan yola çıkılarak yapılan radial fan tipleriydi.Açık tip soğutma kulelerde fadial fanlar kulenin alt kısmında konumlandırılırlar ve kule içine ittikleri hava önce dolgu ve karşı akışlı su ile çarpışır sonrasında damla tutuculardan geçerek atmosfere atılır. Bu çarpışmalar sırasında havanın hızı bacadan çıkıncaya kadar oldukça düşer. Radial fanlı açık devre kuleler hızlı hava emişleri ve düşük çıkış hızlarıyla bir çok dezantajı beraberinde getirirler.Yüksek emiş hızı dış ortamdan çok daha fazla gereksiz katı partikülün kule içerisine alınarak sisteme gitmesini sağlamaktadır. Düşük baca çıkış hızı kule içinden geçerken %100 bağıl nem ile yüklenen ve tekrar kuleye dönmesi istenmeyen havanın kuleden uzaklaştırılmasına yetmez. Rüzgar , doğal ve suni yapılardan kaynaklanan sebeplerden dolayı bu %100 bağıl nemli havanın bir kısmı yüksek emiş hızından da etkilenerek kule içine tekrar yollanır. Geri emilen %100 bağıl nemli hava oranı kadar kulenin verimsizleştiği açıktır.Radyal fanların diğer bir dezavantajı ürettikleri hava debilerine karşılık kullandıkları enerjinin oldukça yüksek, yani verimsiz bir fan tip olmasıdır. Ayrıca fadyal tip fanlar oldukça sık bakım onarım gerektirir ve  major arızaların maliyetleri oldukça yüksektir. Başlangıç yatırım maliyetlerinin de aksiyel fanlara göre yüksek olması bu fan tipinin kullanımını son 30 senedir artan oranlarda düşürmüştür.Axial fanlı kuleler, radyal fanlı kulelere nazaran daha verimli bir yapıya sahiptir, maliyetleri düşüktür. Bu açıdan son 30 yılda üretimleri ve kullanımları oldukça artmıştır. Özellikle emiş hava hızının düşük ve itiş hava hızının yüksek olması bu aksiyel fanlı kule tipini öne çıkarmıştır. Düşük hava emiş hızı istenmeyen gereksiz partiküllerin kule içine çekilmesini yavaşlatırken , %100 bağıl nemli havanın yüksek hızlarda itilmesi, nemli havanın fiziki şartlarla geri dönüşünü neredeyse imkansız hale getirir. Düşük enerji maliyeti ve çalışma verimliği tercih edilmesindeki en önemli unsurlardır.Açık tip soğutma kuleleri dış ortam havası ile soğutma suyunu fiziksel olarak çarpıştırdığı için bir nevi dış ortam havası yıkama ünitesi olarak da algılanabilir. Bu nedenle yoğun toprak çevrede ve kaplama olmayan yüzeylerde bu tip kulelerdeki dolgu sistemi (ısı transfer yüzeyi ) rüzgarında etkisi ile çok çabuk tıkanma eğilimine girmektedir.

Bu tipteki, özellikle kuru termometrenin yüksek olduğu ve bitki örtüsünün az olduğu arazilere yakın çalışacak kulelerin normalden daha büyük ısı transfer yüzeyine ihtiyaç duyacağı açıktır. Aksi takdirde kısa sürede tıkanan dolgu yüzeyi kulenin verimli çalışmasına engel olacaktır. Dolgu yüzeyinde ve soğutma suyundaki aşırı ve hızlı kirliliği hat tipi filtrelerle temizlemek çoğu zaman mümkün olmamaktadır.

Otomatik damla sulama filtreleri bu konuda son yıllardaki alternatif ve başarılı bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Sistem kabaca şöyle çalışır. Giriş ve çıkışta sensörlerle kontrol edilen cihazda giriş ile çıkış arasındaki basınç farkı istenilen seviyeye geldiğinde bir vakum etkisiyle filtre yüzeyi temizlenerek sistemin duraksız çalışması sağlanır. Filtre yüzeyi tıkandıkça daha yüksek bir filtrasyon yapıldığı açıktır.


Bunun dışında açık çevrimden dolayı kirlenen soğutma sularının sisteme gitmesini engellemek için plakalı ve borulu eşanjör sistemleri de yaygın kullanılan cihazlardır. Bu sistemlerde kule - eşanjör arasındaki çevrim ile eşanjör – sistem arasındaki çevrim birbirine karışmadan kirlenmelerden sistemin olumsuz etkilenmesi engellenir.


Kapalı devre soğutma kulesi'ne oranla açık devre kuleler daha sorunsuz ve kullanım açısından büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Periyodik bakımları azdır ve antifiriz vs. katkı malzemeleri kullanmayı gerektirmediği gibi kimyasal kullanım sarf miktarı da oldukça düşüktür.