Hibrid Su Soğutma Kuleleri

 Anasayfa / Blog / Hibrid Su Soğutma Kuleleri

Soğutma kulelerinde normal çalışma şartlarında oluşan %100 bağıl nemden kaynaklı sis olayları bazı kritik noktalarda (hava alanı , karayolu vb. ) uzağı görmeyi engelleyecek şekilde bir yoğunluk oluşturabilir.


Hibrit Soğutma Kulesi Nedir?


Hibrit soğutma kuleleri sis oluşumunu minimize etmek için tasarlanmış kulelerdir. Hibrit soğutma kuleleri, soğuk, nemli ortam koşullarında ve havalimanları, avm gibi yerleşim alanları, vb. yerel kısıtlamaların bu teknolojiyi gerektirdiği durumlarda, görünür duman bulutunu önlemek için özel olarak tasarlanmıştır.

hibrit soğutma kulesi


Hibrid Soğutma Kulesi Nasıl Çalışır?


Sistem soğutma kulesine gelen sıcak suyun ilk ve en sıcak olarak bir finli serpantinden geçirilmesi ile başlar. Bu serpantin, soğutma kulesinde fanın hemen altında damla tutucuların hemen üzerinde konumlandırılmıştır. Açık soğutma kulesi ise dolguda ya da kapalı tip ise serpantin üzerinde yapılan ısı transferi sonucu taze hava üzerine  %100 e kadar bağıl nem bindirilir. %100 bağıl nemli hava kule dışına atılacağı son nokta olan fanlara gelmeden hemen önce hibrit soğutma kulelerindeki sıcak finli serpantine çarptığında büyük miktarda nem sıcak yüzeyde tekrar yoğuşarak kule içerisine geri dönecektir.

hibrid su soğutma kuleleri


Hibrid soğutma kulelerinin avantajları

Yüksek oranda bir su tasarrufu bu sistemlerde mümkündür. Hibrit soğutma kulelerinde finli serpantin yapısından dolayı taze hava kalitesi çok önemlidir. Soğutma kuleleri çalışma prensipleri gereği çok yüksek hava debilerine ihtiyaç duyarlar. Bu yüksek hava debisi aynı zamanda kule dolgusu ve özellikle hibrit kulelerdeki finli yapının en önemli düşmanıdır. Gelen taze hava ile taşınan küçük büyük partiküller finli yapının kısa sürede tıkanmasına ve bu tıkanma sonucu hava geçişinin azalmasına sebep olurlar. Bu tıkanıklık finli bölgelerdeki deformasyonları tetiklerler. Sis problemi olmadan yalnızca su ve elektrik kazanımları için bu tip kulelerin kullanımları oldukça düşüktür. Çünkü gelen taze havada özellikle Türkiye’de oldukça yoğun düzeyde katı partikül bulunmaktadır. 

CTP Mühendislik olarak, sürdürülebilir ürünler ve teknolojiler geliştirmeye büyük önem vermektedir. Çevreden kimyasalları ortadan kaldıran, sera gazlarını azaltan, su tasarrufu sağlayan ve ses emisyonlarını azaltan soğutma kuleleri sunmanın gururunu yaşıyor ve öncülüğünü yapıyoruz. CTP Mühendislik, çevremizi sürdüren yeni ürünler sağlamak için çaba gösterecektir. Küresel pazarlarımız için yenilikçi ve çevre dostu çözümler geliştirme ve üretme ve çevre üzerindeki etkimizi azaltma yönergesiyle sektöre liderlik edecektir.